Kommunen får kamp til Stregen (September 2015)

Natur- og Miljøklagenævnet har givet beboer medhold i deres klage om kommunens dispentationer!!! :)

MEN!
Det betyder desværre ikke, at byggeriet kommer til at stoppe eller at det nødvendigvis vil blive mindre.
Hvis Kbh Kommune virkelig vil have dette byggeri, som det er nu, så kan de godt få deres vilje. Det kræver dog, at de laver et omfattende arbejde, med at skrive en ny lokalplan, som giver dem lov til, at dispensere, som de har gjort med ungdomsboligerne.

Som lokalplanen er nu, er det decideret ulovligt, at de har givet dispensationerne i forhold til friarealet. Det skal være på mindst 60 %, hvor dette byggeri kun levner plads til 41 % (efter revisionen, det startede med 30 %).
Hvis kommunen vælger at skrive et nyt lokalplanstillæg skal vi være vågne, for dette kommer også i høring. De er dog ikke forpligtede til at tage vores høringssvar i betragtning. Kommunen har kun lovpligt til at annoncere høringen på deres hjemmeside, men det vil sandsynligvis også komme i lokalavisen. Man kan kontakte kommunen løbende, for at høre, hvor de er i processen.

Nu må vi så se om kommunen laver en helt ny lokalplan for byggeriets skyld. Hvis de ikke laver ny lokalplan, skal byggeriet rettes til og ansøge om byggetilladelse påny.

Tak for til de beboer der førte klagesagen. De skal havde stor ros og skulderklap for at have været vågne og reagere på lovbruddet :)

Mere information:

Natur- og Miljøklagenævnet er den centrale klageinstans på hele natur-, plan- og miljøområdet.

Nævnet har til opgave at tage hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og træffe korrekte afgørelser på en hurtig og effektiv måde. Det skal medvirke til, at borgere og virksomheder kan få afklaret deres situation m.h.t. f.eks. anvendelsen af naturarealer, jordforurening og industrisager så hurtigt som muligt.

Læs mere om nævnet her

Parkens fald ( Juni 2015)

På trods af flere hunderede indsigelser og beboernes ønske om et grønt areal, faldt parken.

En beslutning der påvirker kvarteret i en nærmest uoverskuelig grad. Der blev ikke lyttet til de mennesker der bor her. Der blev ikke tænkt holistisk, og man ser stort på lokalplanen og borgerens ønsker hos Teknik og Miljøudvalget.

Alle partier, på nær enhedslisen, stemte for byggeforslaget og gav dermed dispensation på alle områder.

Nu kommer der i stedet mere beton, og en masse ejerlejligheder, som folk kan vinde og tabe penge på, forklædt som “ungdomsboliger.”

2. Nabohøring i gang ( Januar 2015 )

Autoparkens skæbne er på dagsordenen hos Teknik og Miljøudvalget på mandag den 26. Januar kl. 15.00…

En beslutning der påvirker kvarteret i en nærmest uoverskuelig grad. Vil de lytte til de mennesker der bor her? De mennesker der bliver påvirket af beslutningen, eller vil de gennemføre et uhensigtsmæssigt projekt, så de kan sikre sig flere ungdomsboliger? Ungdomsboliger som måske endda kommer til at stå tomme hen, fordi de er for dyre, som de boliger på Glentevej (fra 950.000kr for en lille etværelses med te-køkken).

Alle bilag vedr. sagen ligger nu online. Her er interessant læsning, blandt andet et brev fra bygherre og indstillingen fra forvaltningen. Forvaltningen har ikke ladet sig påvirke af de mange indsigelser, hverken fra første runde, eller denne gang. I stedet fejes alle kritikpunkter af vejen, tilmed uden begrundelser og der indstiller til at alle dispensationer gives (!).

Hvis man vil se gode argumenter er det bedre at dykke ned i alle indsigelserne (Bilag 7).

http://www.kk.dk/edoc-agenda/16502/6f38b355-734d-4d87-8a68-1540e3ae3193 – Se punkt 2 og bilagene.

Hvis du vil søge foretræde, har du til fredag, jo flere jo bedre. (det er nemt, man skal bare sende en mail til: [email protected] Sekretariatet er hjælpsomme og de kan også kontaktes på tlf. 33 66 26 13.

Update: Da kommunen har tekniske vanskeligheder med at vise dagsordenen kommer her Forvaltningen instilling og bilag som vi hentede inden deres side gik ned:

2. Nabohøring i gang ( Januar 2015 )

Seneste nyt er endnu en nabohøring. Efter TMF sendte 1. forslag tilbage til Center for Bygninger.

Inden den 9. januar 2015 skal der være svar på høring om det 2. forslåede byggeprojekt. (Et projekt der minder så meget om det første at det kan være svært at kende forskel)…

Se forslaget her:  Brev og Tegningsmateriale.

Indsigelser kan MAILES til: [email protected]
eller POSTES til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Bygninger
Njalsgade 13
Postboks 416
1504
København V

INDSIGELSE MOD DISPENSATIONER i forbindelse med byggesag nr. 481381(Provstevej 5)
Sagsnr. 2014-0165666
Dokumentnr. 2014-0165666-100
KMD Structura sag nr. 481381

Hvis du vil havde inspiration til en evt. indsigelser ligger der et par gode på NV Auto Parks Facebook side! eller downloade denne i word format.

Afgørelse om 1. Nabohøring ( November 2014)

Det første projekt som ejerne forsøgte at få igennem blev afvist af Teknik og Miljøforvaltningen (TMF), efter over 120 indsigelser og flere lokale der søgte fortræde og mødte op til TMFs møde i November 2014.

Det der generede folk ved byggeriet (og som også gælder for det nye forslag / se overfor) er blandt andet:

  • En for høj bebyggelsesprocent,
  • at byggeriet overstiger det tillade i antal etager/højden,
  • at uformningen ikke passer med lokalplanen,
  • at der forslås færre parkeringspladser end hvad der er krævet for området,
  • at der overhovedet ikke er tænkt på cykelparkering, på trods af 120 studerende skulle flytte ind,
  • og meget mere.

Hvem har sendte indsigelser?

Der var mange indsigelser fra naboerne i området, og derudover har lokaludvalget også sendt deres kommentarer til projektet.

Se her et eksempel på beboerindsigelse, og læs her Bispebjerg Lokaludvalgs høringssvar vedrørende byggeriet.

Red Parken

RED Parken er en side oprettet af brugere der ønsker at bevare den lille folkhave på Provstevej i København NV, kendt som NV Auto Park.

Historien om NV Auto Park

Siden 2009 har parken på hjørnet af Provstevej og Thoravej været kvarterets grønne åndehul.

Du har sikkert selv set, hvordan parken er blevet dyrket og passet af lokale beboere og måske har du selv været med til at bygge et blomsterbed eller holde grillaften.

Nu er tiden kommet til at vi sammen sikrer, at vores park kan blive ved med at være her og vokse i mange år fremover.

Det gør du ved at skrive under, enten online eller i cafeen overfor parken – og ved at følge med på facebook, her eller ved at skrive dig på email-listen hvor der snart kommer meget mere info.

Sæt dit kryds, og støt Parken

Underskriftsindsamiling på skrivunder.net

Skriv dig op til nyhedsbrevet

Modtag nyt om kampagnen… Modtag mødeindkaldelser, læs referater og følg med i hvad der sker.

* = Obligatorisk felt